Strona 1 z 1

Zmiany w ustawie o działalności leczniczej

: 20 września 2016, 14:24
autor: dento
W dniu 15 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności
leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 roku, poz. 960). Zgodnie z ww. przepisami w odniesieniu
do praktyk lekarskich zniesiony został obowiązek:

1. przedkładania organom rejestrowym kopii obowiązkowego ubezpieczenia OC – zarówno na etapie rejestracji
nowych praktyk lekarskich, jak i w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres;


2. dołączania do wniosku o wpis do rejestru praktyk dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków
wykonywania działalności leczniczej – opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Re: Zmiany w ustawie o działalności leczniczej

: 20 września 2016, 20:35
autor: michaldance
tak, ale oświadczasz że spełniasz te wymogi a jak nie spełnisz to i tak wyjdzie na kontroli niestety

Re: Zmiany w ustawie o działalności leczniczej

: 21 września 2016, 12:17
autor: lew38
Zgadza się, przedłużyłam OC i od razu wysłałam skan do izby, tam gdzie zawsze, a tu miła pani mi odpisała, że już nie trzeba. A jeszcze rok temu NFZ nam przysyłał listy z pogróżkami, żeby uaktualniać. Dobra zmiana :)