Strona 1 z 1

odpady medyczne

: 01 marca 2017, 20:29
autor: MagdaQ
taka informacja pojawiła się na stronie wielkopolskiej izby lekarskiej: informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 r. nie ma obowiązku przedkładania przez podmioty korzystające ze środowiska wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł
(podstawa prawna: art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska).
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Czy to znaczy, że nie trzeba w tym roku robić sprawozdania o odpadach???

Re: odpady medyczne

: 01 marca 2017, 20:39
autor: knyps
Informacja dotyczy sprawozdań dotyczących "spalin z samochodów używanych w działalności gospodarczej" , a nie odpadów medycznych

Re: odpady medyczne

: 01 marca 2017, 22:47
autor: MagdaQ
szkoda:( dzięki za info