Strona 1 z 1

RTG - IOR --- idą zmiany w prawie

: 31 maja 2017, 18:58
autor: szkieletówa
Hi!

W RCL pojawiły się wyniki dalszych prac nad Prawem atomowym, ważnym dla nas z punku widzenia prowadzonych pracowni RTG:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12 ... 7#12398907

Najnowsza wersja projektu z końca maja br.:
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12 ... 291313.pdf

Najciekawsza zmiana spośród szykowanych - GDY PRACOWNIA MA TYLKO APARAT WEWNĄTRZUSTNY NIE TRZEBA BĘDZIE MIEĆ IORa/ROBIĆ UPRAWNIEŃ IOR.

cyt.:
[i]..."5. Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia wykonujących działalność polegającą na uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich w medycznej pracowni rentgenowskiej lub uruchamianiu takich pracowni lub uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej lub radioterapii schorzeń nienowotworowych poza medyczną pracownią rentgenowską sprawuje osoba, która posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej dla tych działalności.
„5a. Wymaganie, o którym mowa w ust. 5, [b]nie dotyczy jednostki ochrony zdrowia prowadzącej działalność związaną z narażeniem polegającą jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu[/b] albo prowadzącej działalność polegającą jedynie na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu.”...[/i]

to tak na szybko, jak doczytam coś jeszcze to dam znać

Re: RTG - IOR --- idą zmiany w prawie

: 19 czerwca 2017, 12:08
autor: maggie
Ja wlasnie przed egzaminem
Moze niepotrzebnie

Re: RTG - IOR --- idą zmiany w prawie

: 21 lipca 2017, 13:51
autor: Wiktoria
Czy wiadomo od kiedy , bo muszę podpisać umowę z ior i nie wiem na ile czasu.

Re: RTG - IOR --- idą zmiany w prawie

: 24 lipca 2017, 12:56
autor: izabela19
Jeśli podpiszą dyrektywę unijną to luty 2018

Re: RTG - IOR --- idą zmiany w prawie

: 06 września 2017, 14:16
autor: masach
Ktoś wie jak idą prace nad ustawą? Chyba na początku września miało być cos wiadomo-ale nie mogę się doszukać informacji.....

Re: RTG - IOR --- idą zmiany w prawie

: 08 września 2017, 23:40
autor: szkieletówa
Obecnie leży w SKRM (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12 ... 2#12398912)

jeszcze troche to potrwa, nie pamiętam do kiedy to musi być przez dobrą zmianę klepnięte ale chyba jest jakiś termin nałozony przez UE/RE.

Proszę bardzo - http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12 ... 263083.pdf

Wejście w życie ustawy planowane jest na 1 czerwca 2017 r. ze względu na termin implementacji Dyrektywy Rady 2014/87/Euratom z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2009/71/Euratom ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz. U. L 219 z 25.7.2014, s. 42), tj. 15 sierpnia 2017 r. Prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi do znowelizowanej ustawy – Prawo atomowe, których wejście w życie jest konieczne dla pełnego wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającej dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz.Urz. UE L13/1 z 17.01.2014 r.), będzie w tej sytuacji można prowadzić tak, żeby mogły wejść w życie przed dniem 6 lutego 2018 r., to jest przed upływem terminu wy-znaczonego na wdrożenie tej dyrektywy do porządków prawnych państw członkowskich UE. Zaproponowany termin wejścia w życie ustawy jest zgodny z zaleceniami wynikającymi z uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M.P. poz. 205).

Re: RTG - IOR --- idą zmiany w prawie

: 12 września 2017, 15:50
autor: masach
Dziękuję "szkieletówa" !! Jeśli dobrze zrozumiałem, dokładnie nie wiadomo,a jedyną konkretną datą jest luty 2018.Dobra-wytrzymam :),jakoś mi się nie chce robić tego IOR....

Re: RTG - IOR --- idą zmiany w prawie

: 13 września 2017, 18:56
autor: szkieletówa
Wydaje mi się, że serio nie ma sensu robić uprawnień. Znajdź kogoś, może nawet znajomego, z okolicy kto ma uprawnienia S (albo nawet R jak znasz kogoś z pracowni RTG w szpitalu w swoim mieście) i niech "poopiekuje się" do tego czasu Twoją pracownią (pamiętaj o jakiejś umowie w formie pisemnej i kopii uprawnień takiej osoby. Szkolenie i egzamin nie są darmowe i zawsze to kilka stówek w kieszeni, będziesz mógł pójśc sobie "na dziewczynki " :)

Re: RTG - IOR --- idą zmiany w prawie

: 14 września 2017, 15:22
autor: masach
namówiłaś mnie :wink: :mrgreen:

Re: RTG - IOR --- idą zmiany w prawie

: 26 września 2017, 09:03
autor: izabela19
NIL organizuje bezpłatne szkolenia,płaci się tylko za egzamin.Ja czekam na luty,jeśli podpiszą nawet odbiór sanepidu nie będzie wymagany

Re: RTG - IOR --- idą zmiany w prawie

: 29 września 2017, 01:06
autor: szkieletówa
Bez sensu robić niepotrzebne nawet darmowe szkolenie i płacić nawet tylko za egzamin. Może za to na Hawaje nie pojedziesz, ale przynajmniej kilka dobrych flaszek kupisz i wspomnienia będą ciekawsze niż *** o efektach deterministycznych i stochastycznych na egzaminie IOR :)

Co do odbioru sanepidu - myśle ze mówisz o odbiorach pracowni RTG - tak łatwo nie będzie, niestety. Nadzór sanitarny myślę że pozostanie taki jaki jest obecnie, tym bardziej że nowelizacja EURATOM np. zmniejsza dawki graniczne i zapewne zaostrzy to nadzór nad przestrzeganiem warunków ochrony radiologicznej.

Re: RTG - IOR --- idą zmiany w prawie

: 29 września 2017, 06:13
autor: izabela19
Chodziło mi o kurs ochrony radiol.(zwykły,nie IOR),który musimy co 5 lat odnawiać.Co do odbioru przez Sanepid-właśnie dyrektywa unijna dotyczy aparatów RTG stomat. do zdjęć pktowych(o ile ją podpiszą).Odsyłam do Gazety lekarskiej 7-8/2017 str.30