Strona 1 z 1

Następny rejestr - następne daniny i kary.

: 03 maja 2018, 10:32
autor: dento
Słyszeliście już o tym rejestrze?

Ponadto należy przypomnieć, iż na podstawie nowelizacji ustawy o odpadach, która weszła w życie w dniu 6 stycznia 2018 r., lekarze prowadzący indywidualne praktyki lekarskie i dentystyczne, który mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, są zobowiązani do zgłoszenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez właściwego marszałka województwa.

http://dentonet.pl/odpady-medyczne-zestawienie-15-03/

Re: Następny rejestr - następne daniny i kary.

: 06 maja 2018, 09:37
autor: szkieletówa
Nie do końca zgadza się z tym co piszesz.

Jest to jednorazowa rejestracja w systemie BDO (baza danych o odpadach). Polega to na tym, że składa się wniosek i urząd marszałkowski nadaje nam numer oraz login i hasło do rejestru. I na razie tyle. Żadnych danin.

Numer i dane logowania będzie nam potrzebny od 2020 r., kiedy to wejdą w życie zapisy znowelizowanej ustawy o odpadach. Wszystkie sprawy związane z odpadami będziemy załatwiać przez internet w systemie BDO.

Kary w zw. ze sprawozdawczością i generalnie odpadami pozostają bz. w stosunku do tego co jest w dniu dzisiejszym w prawie.

Re: Następny rejestr - następne daniny i kary.

: 06 maja 2018, 12:58
autor: dento
szkieletówa pisze:Nie do końca zgadza się z tym co piszesz.
Żadnych danin.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. wysokość stawki opłaty rejestrowej dla mikroprzedsiębiorców wynosi 100 zł, zaś dla pozostałych przedsiębiorców - 300 zł.

Te same wysokości stawek dotyczą opłaty rocznej.

Re: Następny rejestr - następne daniny i kary.

: 06 maja 2018, 21:52
autor: szkieletówa
Tak, ale dotyczy to przedsiębiorców z zamkniętego wykazu określonego w art. 57 ustawy o odpadach. My nie jesteśmy zawarci w tym zamkniętym wykazie, więc nas to nie dotyczy.

Zresztą jestem już po rejestracji i żadnych opłat nie poniosłem.

Re: Następny rejestr - następne daniny i kary.

: 07 maja 2018, 11:17
autor: dento
szkieletówa pisze:Tak, ale dotyczy to przedsiębiorców z zamkniętego wykazu określonego w art. 57 ustawy o odpadach. My nie jesteśmy zawarci w tym zamkniętym wykazie, więc nas to nie dotyczy.

Zresztą jestem już po rejestracji i żadnych opłat nie poniosłem.

Oczywiście masz rację.
Dziękuję za sprostowanie.

Re: Następny rejestr - następne daniny i kary.

: 06 czerwca 2018, 11:46
autor: andrew94
Wniosek składamy w formie papierowej?

Re: Następny rejestr - następne daniny i kary.

: 13 czerwca 2018, 23:15
autor: tojad
Tak, papierowej. Wysyłamy do urzędu marszałkowskiego.

Re: Następny rejestr - następne daniny i kary.

: 18 czerwca 2018, 14:36
autor: stomat2
A ten wniosek to na jakimś konkretnym formularzu czy w/g swobodnej inwencji petenta?

Re: Następny rejestr - następne daniny i kary.

: 22 czerwca 2018, 16:29
autor: szkieletówa

Re: Następny rejestr - następne daniny i kary.

: 28 czerwca 2018, 21:07
autor: krzysr
W kujawsko-pomorskim do formularza ( jego pierwszych 3 stron ) dołącza się jeszcze:

- oświadczenie nr 1 o treści: Oświadczam, że spełniam wymagania niezbędne do wpisu do rejestru oraz potwierdzam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

- oświadczenie nr 2 o treści: Oświadczam, że jestem wytwórcą odpadu niezobligowanym do posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz pozwolenia zintegrowanego.

( http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/rejest ... -odpadami/ )

Re: Następny rejestr - następne daniny i kary.

: 17 lipca 2018, 11:20
autor: gandalf
Do osób które już wypełniały ten kolejny wniosek - czy dobrze rozumiem że wypełniamy tylko dane gabinetu i dział X podając kod 18.0103? Bo czytam to cholerne rozporządzenie i tak mi wychodzi. I w takim razie jaka jest nasza podstawa zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na wytwarzanie odpadów?
Poseł k... prawa znać nie musi, ale lekarz tak.

Re: Następny rejestr - następne daniny i kary.

: 19 lipca 2018, 11:16
autor: stomat2
Gandalf, Dział X. dotyczy posiadacza odpadów zwolnionego z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Marnuję nad tym już pół godziny i nie q-mam . Może ktoś z forumowiczów którzy mają to za sobą podpowie, jakie działy i tabele mamy wypełnić? Byłoby bosko spojrzeć na wypełniony ( I ZAAKCEPTOWANY ) wniosek (dane autora/ki zgodnie z RODO mogą być niejawne :evil: ).
Znalazłem w Dentonecie takie informacje - cytuję :
"Aktualnie obowiązujące wzory formularzy rejestrowych nie zostały jeszcze dostosowane do znowelizowanej ustawy o odpadach (w ministerstwie środowiska wciąż trwają prace nad projekt nowego rozporządzenia ministra środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreślenie z rejestru), co powoduje, że lekarz lub lekarz dentysta może jedynie wypełnić dział l formularza rejestrowego. Naczelna Rada Lekarska radzi, aby na początku lub końcu tego działu (np. pod podpisem) lekarz lub lekarz dentysta dodał adnotację, że jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą wytwarzającym odpady zobowiązanym do prowadzenia ewidencji."
ORAZ
"Do wniosku o wpis składanego w formie pisemne należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej."
Tak robiliście?

Re: Następny rejestr - następne daniny i kary.

: 19 lipca 2018, 12:59
autor: stomat2
Pace mnie dzisiaj olali więc poślęczałem nad tym g....
Efekt taki ( trzy strony ) - co myślicie, obleci ?