Strona 1 z 5

Klimatyczna WIELKA ŚCIEMA

: 14 grudnia 2009, 13:37
autor: kowal
Autor, Robert M. Carter, jest profesorem w James Cook University (Queensland) oraz University of Adelaide w Australii. Jest paleontologiem, geologiem i badaczem środowiska z ponad 30-letnim doświadczeniem.

Krótkie kompendium wiedzy o “globalnym ociepleniu”

Dziesięć faktów na temat zmian klimatycznych

1. Klimat na Ziemi zmieniał się zawsze i zawsze będzie się zmieniał. Założenie, iż przed rewolucją przemysłową Ziemia miała “stały” klimat jest błędne. Jedyne, co możemy zrobić w związku ze zmianami klimatu, to przygotować się na nie.

2. Dokładne pomiary dokonywane z balonów meteorologicznych i satelitów prowadzone od późnych lat 1950-tych nie wykazują żadnego ocieplenia atmosfery od roku 1958. Pomiary przeprowadzane przy użyciu aparatury naziemnej wykazują natomiast wzrost temperatury o ok. 0.40 stopnia w tym samym okresie. Wielu badaczy sądzi, iż pomiary te obarczone są błędem spowodowanym bliskością wielkich miast lub podobnymi efektami.

3. Mimo wydatkowania ponad 50 miliardów USD od roku 1990, nie stwierdzono żadnego antropogenicznego (ludzkiego) sygnału w spektrum globalnych zmian temperatury,

4. Bez efektu cieplarnianego temperatura powierzchni Ziemi wynosiła by średnio -18 stopni, zamiast obecnych +15 stopni, które sprzyjają rozwojowi życia.
Dwutlenek węgla nie jest wcale najważniejszym “gazem cieplarnianym”, gdyż odpowiada za ok. 26% efektu cieplarnianego. Z tego co najwyżej 25% można przypisać działalności człowieka. Bez porównania ważniejsza jest zwykła para wodna, która odpowiada za co najmniej 70% efektu cieplarnianego.

5. Zarówno na skali czasowej jednego roku, jak i rzędu 100 tys. lat, zmiany temperatury atmosfery poprzedzają zmiany w ilości CO2. Zatem dwutlenek węgla nie może być pierwotną, główną przyczyną wzrostu temperatury, choć zwiększanie się jego zawartości w powietrzu posiada pewien, niewielki wpływ na temperaturę.

6. ONZ-owski Międzyrządowy Panel ds Zmian Klimatu (IPCC) działa jako główny sprawca sterowanej paniki na rzecz “klimatycznego lobby”. Doprowadziło to do Protokołu z Kyoto. Niestety, IPCC nie jest ciałem naukowym, lecz politycznym.
Hendrik Tennekes, emerytowany dyrektor naukowy Królewskiego Holenderskiego Instytutu Meteorologii twierdzi, iż “procedury stosowane przez IPCC są bardzo wadliwe” i że “IPCC rozmyślnie ignoruje paradygmaty naukowe stworzone przez najwybitniejszych meteorologów XX wieku”.

7. Protokoł z Kyoto będzie kosztował miliardy dolarów i oznaczał wielkie obciążenie dla krajów, które go podpisały – a efekt klimatyczny będzie prawie żaden (ochłodzenie mniejsze, niż 0.03 stopnia do roku 2050, przy założeniu iż wszystkie jego wymagania zostaną spełnione).
Rosyjska Akademia Nauk twierdzi, iż Protokoł z Kyoto jest pozbawiony podstaw naukowych. Andre Illarianow, doradca Putina, nazwał Kyoto-izm “jedną z najbardziej agresywnych, nachalnych i destruktywnych ideologii od czasu upadku komunizmu i faszyzmu”. Jeśli Kyoto ma być “pierwszym krokiem”, to jest to krok w tym samym, bezsensownym kierunku, co późniejsza “Mapa drogowa z Bali”

8. Zmiany klimatyczne są procesem nieliniowym i chaotycznym, który nie jest do końca poznany, a niektóre jego aspekty są w ogóle jeszcze nie rozumiane. Żaden deterministyczny model komputerowy nie jest w stanie obliczyć prognozy klimatycznej na następne 100 lat.

9. Nie jest więc zaskakującym, iż eksperci od komputerowego modelowania są zgodni, iż żaden obecny (i, najprawdopodobniej żaden stworzony w najbliższej przyszłości) model klimatu nie jest w stanie przewidzieć regionalnych zmian klimatycznych.

10. Największym kłamstwem w aferze “globalnego ocieplenia” jest wmawianie ludziom, iż prawie wszyscy naukowcy są zgodni, iż ocieplenie istotnie ma miejsce i że dokonuje się z dużą szybkością.
Tymczasem w rzeczywistości niemal każdy aspekt klimatologii jest przemiotem żywej debaty i wymiany zdań. Tysiące kwalifikowanych naukowców podpisało deklaracje, gdzie (1) podają w wątpliwość rzekome dowody na to, iż klimat ociepla się skutkiem działań ludzkich i (2) wyrażają poparcie dla naukowego, racjonalnego – a nie emocjonalnego – podejścia do tych zagadnień w ramach aktualnego stanu wiedzy.

Dziesięć mitów

Mit 1: Średnia temperatura globu ziemskiego wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat.
Fakt 1: W granicach błędu pomiarowego, średnia temperatura nie wzrosła od roku 1995, natomiast od roku 2002 notuje się jej spadek, mimo zwiększenia zawartości CO2 w atmosferze o 8%.

Mit 2: Pod koniec XX wieku, średnia temperatura wzrastała z niebezpieczną szybkością i osiągnęła bezprecedensową wielkość.
Fakt 2: Pod koniec XX wieku średnia temperatura rosła z szybkością 1-2 stopni w przeliczeniu na stulecie, a więc nijak nie wykraczała poza naturalne zmiany klimatyczne ostatnich 10 tysięcy lat. Średnia temperatura w najnowszej historii Ziemi bywała wielokrotnie o kilka stopni wyższa, niż obecnie.

Mit 3: Średnia temperatura była praktycznie stała w czasach przedindustrialnych, lecz zaczęła gwałtownie wzrastać w XX wieku i wzrośnie o dalszych kilka-kilkanaście stopni w przeciągu najbliższych 100 lat (wg. tzw. krzywej Manna, Bradleya i Hughesa i jej komputerowej ekstrapolacji).
Fakt 3: Krzywa Manna, Bradleya i Hughesa została ujawniona jako zwykła manipulacja danymi statystycznymi. Nie ma żadnych przekonujących dowodów na “stałość” klimatu w czasach przedindustrialnych, a zmiany temperatury w XX wieku nie są niczym nadzwyczajnym. Żadne “niebezpieczne” ocieplenie nie zachodzi.

Mit 4: Modele komputerowe przepowiadają wzrost temperatury o ok. 6 stopni w ciągu najbliższego stulecia.na ekosystemy i ludzkość.
Fakt 4: Tak wynika z modeli deterministycznych. Z innych – równie naukowo poprawnych – modeli (empirycznych) wynika, iż nastąpi ochłodzenie.

Mit 5: Wzrost średniej temperatury Ziemi o więcej, niż 2 stopnie, będzie miał katastrofalny wpływ na ekosystemy i całą ludzkość.
Fakt 5: Zmiana temperatury o 2 stopnie nie będzie niczym niezwykłym w historii Ziemi. Ekosystemy dopasowywały się do takich zmian od niepamiętnych czasów. Proces ten nazywamy ewolucją. Również ludzkość potrafi się dopasować do wszelkich rodzajów klimatu.

Mit 6: Dalsza emisja dwutlenku węgla przez człowieka spowoduje niebezpieczne ocieplenie i przyniesie wielkie szkody.
Fakt 6: Nie wykryto jeszcze żadnego wpływu człowieka na globalne ocieplenie, który w jakikolwiek sposób różnił by się od naturalnych zmian klimatu. W najgorszym przypadku wpływ ten można oszacować na mniej, niż 1 stopień. Atmosferyczny dwutlenek węgla jest absolutnie niezbędny dla roślin, w tym zbóż oraz wspomaga efektywny przebieg ziemskiego cyklu wymiany wodnej przez parowanie (ewapotranspiracji).

Mit 7: Zmiany aktywności słonecznej nie mogą wytłumaczyć ostatnio notowanych zmian średniej temperatury.
Fakt 7: Aktywność Słońca przejawia się w cyklach różnej długości – 11-letnim, 22-letnim i 80-letnim. O ile zmiany jasności jego promieniowania są niewielkie, o tyle zmiany w strumieniu cząsteczek emitowanych przez Słońce oraz zmiany jego pola magnetycznego silnie oddziałują na klimat. W XX wieku średnia temperatura wzrosła o 0.8 stopnia i ponad połowa tego wzrostu jest spowodowana aktywnością Słońca.

Mit 8: W regionach polarnych, zarówno północnym, jak i południowym, zachodzi niespotykane przedtem topnienie mas lodu.
Fakt 8: Zarówno na Grenlandii, jak i na Antarktydzie, powłoka lodowa staje się grubsza. Obszary zlodowacenia wokół Antarktydy osiągnęły rekordową powierzchnię w roku 2007. Temperatury w Arktyce są obecnie porównywalne z temperaturami wczesnych lat 1940-tych, a wcześniej temperatury te były jeszcze wyższe.

Mit 9: Spowodowane przez człowieka globalne ocieplenie powoduje niebezpieczne podnoszenie się poziomu mórz.
Fakt 9: Poziom morza waha się od czasu do czasu i w różnych miejscach. Np. miedzy 1955 a 1996 rokiem poziom morza w Tuvalu spadł o 105 mm (2.5 mm rocznie). Średni poziom morza dla całego globu jest miarą pozbawioną jakiejkolwiek wartości dla celów środowiskowych. W ciągu ostatnich 150 lat ta średnia wartość rosła w tempie 1-2mm rocznie bez żadnego wpływu człowieka.

Mit 10: Ocieplenie klimatu, zaobserwowane pod koniec XX wieku spowodowało wzrost liczby sztormów (cyklonów) oraz wzrost ich gwałtowności.
Fakt 10: Z obserwacji meteorologicznych jednoznacznie wynika, iż zmiany te nie wykraczają poza ramy naturalnych zmian klimatycznych.

: 14 grudnia 2009, 13:41
autor: jacek999
No, ale eskimosi będą musieli kupować sobie lodówki :grin:

: 14 grudnia 2009, 13:57
autor: kowal
Już dawno je mają. Żaden od wielu lat nie mieszka w iglo.

: 14 grudnia 2009, 14:10
autor: ppstom

: 28 grudnia 2009, 20:00
autor: kowal
Ściema żarówkowa - i co tu można poradzić. :twisted:

http://www.bibula.com/?p=16957

: 29 grudnia 2009, 16:51
autor: raszefka
Kupić zapas, póki można

: 30 grudnia 2010, 18:47
autor: kowal
Bardzo ciekawa wypowiedz i co z tego. I tak nam dowalą kary za CO2. Ciekawe co Donek wymyśli w 2013 roku?

http://www.youtube.com/watch?v=TXnqmon_Z5E&NR=1

: 30 grudnia 2010, 23:08
autor: grisby
z całym szacunkiem ale zarówno wypowiedź tego polityka jak i niemal cała zawartość pierwszego posta w tym temacie to półprawdy, manipulacje lub najzwyklejsze bzdury

i jeżeli tylko wyrazisz zainteresowanie mogę dokładnie wypunktować niemal każdą z nich

globalne ocieplenie to fakt bezdyskusyjny i niepodważalny

wpływ ludzkości na to ocieplenie jest również niemal pewny a przynajmniej świat nauki jest w tym względzie niemal jednogłośny

za to świat polityki i biznesu już nie do końca no ale to chyba nikogo nie dziwi...

: 30 grudnia 2010, 23:12
autor: chilli
kiedy naukowcy, a przynajmniej spora czesc jest zdania ,ze na ocieplenia i ochlodzenia klimatu ludzie i aktualna cywilizacja nie ma wplywU/szacuja ze jest to 2-3 %WSZYSTKICH WPLYWOW/

: 30 grudnia 2010, 23:30
autor: optimal
chi pisze:kiedy naukowcy, a przynajmniej spora czesc jest zdania ,ze na ocieplenia i ochlodzenia klimatu ludzie i aktualna cywilizacja nie ma wplywU/szacuja ze jest to 2-3 %WSZYSTKICH WPLYWOW/


I pewnie taka jest prawda, z tym ,że to nie zmienia faktu ,że ocieplenie jest faktem naukowo stwierdzonym. Wkurzające jest natomiast to, że polityka i biznes faktycznie chcą na tym zrobić interes.

: 30 grudnia 2010, 23:31
autor: grisby
chi pisze:/szacuja ze jest to 2-3 %WSZYSTKICH WPLYWOW/


jakich wpływów??

nie mylmy pojęć

obecne ocieplenie średniej temperatury globalnej o około 0,9st C od ery preindustrialnej nie ma innej wytłumaczalnej przyczyny niż wzrost stężenia CO2 w atmosferze

to że jedyną przyczyną wzrostu CO2 w atmosferze jest ludzka cywilizacja jest również niepodważalnym faktem

żadne zmiany aktywności słonecznej, żadne wulkany czy oceany... to wszystko właśnie mity...

: 31 grudnia 2010, 18:33
autor: burak
Patrzę przez okno i widzę topniejące lodowce i tony topniejącego śniegu.Jutro kupuje sadzonki pomaranczy i bananowców.Posadze w sadzie.a jak mi zmarzna to podam do sądu tych wszystkich co mówią że klimat sie już tak ocieplił.

: 31 grudnia 2010, 18:39
autor: chilli
Ociepleniie jest faktem potrzebnym tym ,ktorzy chca na tym zarobic,tak jak owe energie odnawialne,choc kazdy fizyk wie, ze energii nie da sie odnowic,bo entropia stale wzrasta.
A czym tlumaczy sie epoki lodowcowe-brakiem samochodow? :wink:

[ Dodano: 2010-12-31, 18:48 ]
Natomiast faktem niezaprzeczalnym jest znaczny w porzeciagu ostatnich 100lat wzrost konsumcji energii przez zwyklych zjadaczy chleba,w zasadzie wzrost konsumpcji wszystkiego,napedzanie dalszej konsumpcji celem unikania zapasci gospodarczej,wymyslanie roznych dziwnych problemow i szukanie rownie dziwnych rozwiazan,po to by biznes swiatowy sie krecil.A Donek z reszta niewiele maja tu do powiedzenia,bo nie oni trzasa swiatowa kasa.Raczej przypominaja chomiki na karuzeli :wink:

: 31 grudnia 2010, 22:44
autor: grisby
Ocieplenie a szerzej zmiany klimatu powodowane przez zwiększone stężenie CO2 i idące za nim restrykcje w emisji CO2 są faktem niewygodnym przede wszystkim lobby naftowo-gazowo-węglowemu

No chyba że ktoś chce sie upierać że producenci wiatraków mają większy budżet na robienie zamętu w mediach czy lobbowanie polityków ale wtedy już żadne argumenty nie pomogą :P

: 01 stycznia 2011, 11:45
autor: chilli
grisby pisze:Ocieplenie a szerzej zmiany klimatu powodowane przez zwiększone stężenie CO2


Wartosc wzgledna w stosunku do ostatnich 100 lat
.Drastyczne zmiany klimatu na Ziemi odbywaly sie bez kompletnie naszego udzialu. Wiec musi byc cos wiecej i to znaczne cos wiecej niz spalanie weglowodorow przez czlowieka.

Antarktyda byla kiedys zielona :mrgreen:


I jeszcze jedna rzecz ,tez z fizyki-topnienie lodowców nie podniesie poziomu wód oceanu. :grin: